SONG HUỲNH
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNGSONG HUỲNH
Trở về G7 Solar
AE M6-72 Series 345W-370WP

AE M6-72 Series 345W-370WP

Hàng trong kho:Còn hàng
Mô tả sản phẩm

AE M6-72 Series 345W-370WP Nominal Max. Power Pmax (Wp) : 345 350 355 360 365 370 Maximum power voltage Vmp(V) : 39,34 39,46 39,51 39,55 39.58 39.63 Maximum power current Imp (A) : 8,77 8,87 8,99 9,10 9.22 9.34 Open-circuit voltage Voc(V) : 47,08 47,149 47,3 47,38 47.42 47.48 Short-circuit current Isc (A) : 9,51 …

Download catalogue
Chi tiết sản phẩm

AE M6-72 Series 345W-370WP

Nominal Max. Power Pmax (Wp) : 345 350 355 360 365 370
Maximum power voltage Vmp(V) : 39,34 39,46 39,51 39,55 39.58 39.63
Maximum power current Imp (A) : 8,77 8,87 8,99 9,10 9.22 9.34
Open-circuit voltage Voc(V) : 47,08 47,149 47,3 47,38 47.42 47.48
Short-circuit current Isc (A) : 9,51 9,551 9,58 9,62 9.65 9.69
Module efficiency (%) : 17,78 18,04 18,30 18,55 18.81 19.07
Power tolerance Pmax (Wp) : 0 / + 5
Maximum system voltage DC (V) : 1000
Operating temperature (°C) : -40 to +85
Temp. coefficients of Pmax (%/°C) : -0.38
Temp. coefficients of Voc (%/°C) : -0.29
Temp. coefficients of Isc (%/°C) : 0.050
Nom. Operating cell temp.(NOCT) (°C) : 45±2

Đối tác