SONG HUỲNH
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNGSONG HUỲNH

Kaco

12

(2) sản phẩm

SOLAR KACO INVERTER ( SIEMENS)  BLUEPLANET 29.0 TL3 LV  
SOLAR KACO INVERTER ( SIEMENS) BLUEPLANET 29.0 TL3 LV

SOLAR KACO INVERTER ( SIEMENS) BLUEPLANET 29.0 TL3 LV NVERTER KACO SOLAR ( SIEMENS) Các dòng biến tần 3 pha cho dân dụng, doanh nghiệp 29KW .Các dòng biến tần công suất lớn của Kaco New Energy được gọi là biến tần của thế hệ tiếp theo đang được đánh giá là biến tần tốt …

SOLAR KACO INVERTER ( SIEMENS) BLUEPLANET 15.0 + 20.0 TL3  
SOLAR KACO INVERTER ( SIEMENS) BLUEPLANET 15.0 + 20.0 TL3

SOLAR KACO INVERTER ( SIEMENS) BLUEPLANET 15.0 + 20.0 TL3 NVERTER KACO SOLAR ( SIEMENS) Các dòng biến tần 3 pha cho dân dụng, doanh nghiệp từ 15KW đến 20KW .Các dòng biến tần công suất lớn của Kaco New Energy được gọi là biến tần của thế hệ tiếp theo đang được đánh giá …